عضویت در اتاق فکر فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی

عضویت در اتاق فکر فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی
در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بر اساس حکم ریاست محترم فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر تابش، اتاق فکر فراکسیون متشکل از اساتید برجسته دانشگاه در حوزه محیط زیست تشکیل گردید و بر این اساس، ریاست مؤسسه علامه بحرالعلوم به عنوان شخصیتی حوزوی که در ...ادامه مطلب...
در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ بر اساس حکم ریاست محترم فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی، جناب آقای ...ادامه مطلب...