بالا
صفحه اصلی > یادداشت و مقالات > چند کلمه ای به مناسبت روز قلم

چند کلمه ای به مناسبت روز قلم

چند کلمه ای به مناسبت روز قلم

قلم ابزار فهم است، ابزار کسب دانش و نماد خرد و اندیشه.
قلم پیام آور راستی و کرامت است و خود نعمتی است از جانب گرامی ترین آفریدگار. که می فرماید: اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم.

در دو سوره ی نخست که در اوایل بعثت بر پیامبر اسلام نازل شد، سوره های علق و قلم، سخن از قلم به میان آمده، و در دومین سوره، بدان قسم می خورد، قسم می خورد به قلم که بیان کند محمد دیوانه نیست. و از همین جاست که نسبت قلم و خرد روشن می شود.

پیام قرآن در اول بعثت آن است که: طاغوت ها و مستکبران و استبداد، شاید بتوانند جان، مال، زبان، و دست و پاهای انسانهای آزادی خواه را بگیرند، اما قلم که نماد عقل و اندیشه است را هرگز نخواهند توانست.

نسیم شمال چه زیبا سروده:

دست مزن ! چشم ! ببستم دو دست

راه مرو ! چشم ! دو پایم شکست

حرف مزن ! قطع نمودم سخن

نطق مکن ! چشم ! ببستم دهن

هیچ نفهم ! این سخن عنوان مکن

خواهش نافهمی انسان مکن

لال شوم ! کور شوم ! کر شوم

لیک محال است که من خر شوم

سید مهدی طباطبایی

 

پیغام شما