بالا
صفحه اصلی > یادداشت و مقالات > اسلام دین صلح، گذشت و مهربانی

اسلام دین صلح، گذشت و مهربانی

اسلام دین صلح، گذشت و مهربانی

به یقین شاخصه های بسیاری برای آن که اسلام راستین را عاری از خشونت و جنگ طلبی بدانیم وجود دارد. هم بسیاری از آیات قرآن کریم و هم رفتار بی نظیر پیامبر اسلام که در نخستین سوره های نازل شده بر وی چنین او را خطاب می کند و بر آن قسم می خورد که : تو خلق و خویی بلند مرتبه و نیکو داری.

عجیب است که خدا برای اثبات صفاتی در پیامبرش، و در خطاب به او، با قسم بر آن تاکید می کند. در این میان، یکی از جلوه های والای مهربانی و گذشت پیامبر اسلام، گذشت او از گناه “وحشی” قاتل عموی بزرگوارش حمزه سید الشهدا می باشد.

وحشی نه تنها حمزه را کشت، بلکه شکم وی را به طرز فجیعی شکافت و … مابقی را خودتان می دانید. مدتی فراری بود و به طائف گریخته بود. بالاخره به همراه جمعی، نزد پیامبر آمد و تقاضا کرد که اسلام بیاورد. پیامبر او را شناخت و از چگونگی کشتن حمزه پرسید و زار زار گریست . گویی داغ حمزه برایش تازه شد. با این حال او را عفو کرد. نه زندان برد، نه شکنجه کرد، نه گردن زد و نه دستور داد تیر خلاص به او بزنند.

♦️پیامبر “وحشی” را بخشید و از بس سخت بود که چهره ی قاتل عمویش را ببیند، فقط از او خواست که خودش را نشان پیامبر ندهد و با او مواجه نگردد.
بدین سان دین محمد ابدی شد. که سعدی می گوید:
سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی
عشق محمد بس است و آل محمد

سید مهدی طباطبایی

پیغام شما