بالا
صفحه اصلی > اخبار > کودکان کار / برخورد جدی با عاملان اصلی کار کودکان

کودکان کار / برخورد جدی با عاملان اصلی کار کودکان

کودکان کار / برخورد جدی با عاملان اصلی کار کودکان

در کشور ما و در کلان شهرها، کودکان‌ کار اسیر مافیاهایی هستند که مثل سرطان، نظام اجتماعی را نابود کرده و کودکان را برای رسیدن‌ به مقاصد شوم خود، به بیگاری و کار، در شرایط بسیار سخت وادار می کنند و بدترین بهره های مالی، فرهنگی و جنسی را از آنها می‌برند و افرادی بزهکار را به جامعه تحویل می دهند که خطرات جبران‌ناپذیر اجتماعی را در آینده خواهند داشت.

مهم ترین وظیفه ی نهادهای انتظامی و امنیتی، برخورد جدی با عاملان اصلی کار کودک است و این باید پیش از جمع آوری آنها صورت گیرد.

قدم‌ بعدی ورود همه ی افراد جامعه به معضل کودکان کار است. بدون شک، بدون همکاری مردم، حتی سمن ها نیز نمی توانند نقش جدی در پایان بخشیدن به کار کودکان داشته باشند.

در کنار همه ی اینها، نهاد قانون گذاری باید قوانین بسیار سخت را جهت اعاده ی حقوق کودکان و مقابله با این کودکان وضع کند. از این روی از کمیسیون‌حقوقی و اقتصادی مجلس درخواست می کنیم، طرحی را جهت مقابله با کار کودکان ، به طور خاص تهیه و مطرح نمایند

پیغام شما