بالا
صفحه اصلی > یادداشت و مقالات > با حیوانات مهربان باشیم (۱)

با حیوانات مهربان باشیم (۱)

با  حیوانات مهربان باشیم (۱)

دین ما تأکید می کند که حتی حیوانی را که می خواهید ذبح کنید، قبل از ذبح و حتی بعد از ذبح با آن مهربانی و شفقت کنید و مدارا کنید. با حیوان با سختی و زور برخورد نکنید. (امام باقر علیه السلام، دعائم الاسلام ج ۲، ص ۱۳۹، حدیث ۱)

حیوان قبل از ذبح نیاز به آرامش دارد. بعد از ذبح هم نباید سریع نخاع حیوان قطع شود، بلکه باید در آرامش باشد تا جان بدهد. اینکه تأکید کرده اند که به حیوان آب بدهید، بخاطر همان حس مهربانی و مدارا هست.

بعضی از قصاب ها با قساوت قلب حیوان رو ذبح می کنند. ممکن است یک حیوان خودش را از دست قصاب برهاند، اما نباید او را کتک بزند و محکم به زمین بکوبد. اگر سری به کشتارگاه ها بزنیم می بینیم که هیچ یک از اصول مهربانی و حیوان دوستی در آنها رعایت نمی شود. اما هر یک از ما باید نسبت به وضع کشتارگاه ها و ذبح حیوانات نظارت کنیم و مطالبه کنیم و اعتراض کنیم. امیدوارم روزی فرا برسد که کشتارگاه های ما بسته شود و هیچ حیوانی ذبح نشود.

تا این حد تأکید بر مهربانی با حیوانات ، و دلسوزی نسبت به آنها، فقط در دین اسلام مشاهده می شود.

سید مهدی طباطبایی

پیغام شما