بالا
صفحه اصلی > ویدئو > فیلم / مظاهر خلقت، نشانه های خدا / قسمت سوم
شبکه جهانی اسلام اجتماعی

فیلم / مظاهر خلقت، نشانه های خدا / قسمت سوم


فیلم / مظاهر خلقت ، نشانه های خدا / قسمت سوم

زمین، گهواره ای است که انسان در آن آرامش میابد و در پرتو این آرامش، زندگی سرشار از لطافت و مهربانی را در پی دارد.

پیغام شما