بالا
صفحه اصلی > ویدئو > فیلم / حیوان آزاری، گناه و معصیت بزرگی است
شبکه جهانی اسلام اجتماعی

فیلم / حیوان آزاری، گناه و معصیت بزرگی است


هر امری نسبت به حیوان که نوعی حیوان آزاری تلقی شود، گناه و معصیت است

علاقه به یک حیوان دلیل و مجوز آن نیست که پرنده را در قفس نگهداری کنیم.

پیغام شما