بالا
صفحه اصلی > ویدئو > فیلم / ما در قبال مصرف آب مسئول هستیم / سید مهدی طباطبایی
شبکه جهانی اسلام اجتماعی

فیلم / ما در قبال مصرف آب مسئول هستیم / سید مهدی طباطبایی


ما در قبال مصرف آب مسئول هستیم / سید مهدی طباطبایی

خداوند متعال فرشته ای دارد که این فرشته را موکل کرده است برای نوشتن گناه اسراف در وضو گرفتن.

پیغام شما