بالا
صفحه اصلی > ویدئو > فیلم / حقوق حیوانات در اسلام / سید مهدی طباطبایی
شبکه جهانی اسلام اجتماعی

فیلم / حقوق حیوانات در اسلام / سید مهدی طباطبایی


حقوق حیوانات در اسلام / سید مهدی طباطبایی

اسلام نسبت به مطلق نگهداری حیوان هیچ مشکلی ندارد. اما حقوق و شرایطی را در نظر گرفته که باید این حقوق رعایت شود.

پیغام شما