صفحه اصلی > ویدئو > فیلم / فساد بزرگی به نام کوه خواری و تخریب محیط زیست

فیلم / فساد بزرگی به نام کوه خواری و تخریب محیط زیست

شبکه جهانی اسلام اجتماعی

فساد بزرگی به نام کوه خواری و تخریب محیط زیست / استاد سید مهدی طباطبایی.

لزوم مقابله با فساد کوه خواری و جنگل خواری و مجازات فاسدان و عوامل آن در بیانات استاد سید مهدی طباطبایی

پیغام شما