صفحه اصلی > ویدئو > فیلم / سخنرانی رییس موسسه بحرالعلوم سیدمهدی طباطبایی در کشور دانمارک

فیلم / سخنرانی رییس موسسه بحرالعلوم سیدمهدی طباطبایی در کشور دانمارک

شبکه جهانی اسلام اجتماعی

فیلم سخنرانی رییس موسسه بحرالعلوم سیدمهدی طباطبایی در کشور دانمارک

پیغام شما