بالا
صفحه اصلی > کنفرانس ها و نشست ها > برگزاری نشست های علمی محیط زیست در کشور لبنان

برگزاری نشست های علمی محیط زیست در کشور لبنان

برگزاری نشست های علمی محیط زیست در کشور لبنان

مهدی طباطبایی : در آذرماه ۱۳۹۵ دو نشست تخصصی پیرامون فقه محیط زیست، در کشور لبنان برگزار گردید.

  • نشست تخصصی وظایف حکومت اسلامی در قبال حفاظت از محیط زیست – حوزه علمیه الزهراء – بیروت
  • نشست تخصصی مبانی فقه محیط زیست: مسؤولیت مدنی در قبال تخریب محیط زیست – حوزه علمیه رسول اکرم ص – بیروت

این دو نشست توسط استاد سید مهدی طباطبایی ارائه گردیده است.

پیغام شما