بالا
صفحه اصلی > کتاب > کتاب مأخذ شناسی محیط زیست در اسلام

کتاب مأخذ شناسی محیط زیست در اسلام

کتاب مأخذ شناسی محیط زیست در اسلام

معرفی کتاب مأخذ شناسی محیط زیست در اسلام

در کتاب حاضر، همه ی منابع فارسی، عربی ولاتین،اعم از مقاله، کتاب و پایان نامه، که تا پایان سال ۱۳۹۴ ،در زمینه ی اسلام و مباحث زیست محیطی نگاشته شده، گردآوری، به کتابشناسی تفصیلی شده است.کتاب  مأخذ شناسی محیط زیست در اسلام با مقدمه ای مبسوط و بسیار فنی، در زمینه ی اسلام و محیط زیست شروع می گردد.

نگرش اسلامی، در پژوهش ها و بحث های زیست محیطی از جایگاهی بس رفیع برخودار است، به گونه که چندی است در مقولات مدیریت زیست محیطی و نیز مباحث حقوقی مختلف سعی در استنباط و استخراج احکام اسلام در این زمینه هستند.برگزاری همایش حقوق محیط زیست با مشارکت قوای سه گانه پاسخی مثبت به یکی از نیازهای امروز جامعه برای صیانت بیشتر از محیط زیست و رعایت حقوق عمومی است.و در قالب های مختلف: نام مؤلف، موضوعی و نام کتاب، به فهرست نگاری مأخذ مربوط به اسلام و محیط زیست، پرداخته می شود.

جای این کتاب در میان پژوهشگران بحث های مربوط به اسلام و محیط زیست خالی بوده است و بهترین مرجع جهت دستیابی به منابع مورد نیاز می تواند تلقی گردد.

موسسۀ فرهنگی تحقیقاتی علامه بحر العلوم

زیر نظر  سید مهدی طباطبایی

سید محسن قائمی خرق

محمد خرمدل

 

پیغام شما