بالا
صفحه اصلی > کتاب > کتاب حقوق حیوانات در آیات و روایات

کتاب حقوق حیوانات در آیات و روایات

کتاب حقوق حیوانات در آیات و روایات

نام اثر : حقوق حیوانات در آیات و روایات
پدیدآورنده : سید روح الله موسوی مرندی _ زیر نظر استاد سید مهدی طباطبائی
مشخصات نشر : قم ، تابستان ۱۳۹۴

اهمیت دادن به جانداران و حیوانات از جهت حفاظت و تغذیه آن ها توسط آدمی نشان دهنده ی نوعی احساس مسئولیت در برابر آنان است. عقل نیز چنین برخوردی را تأیید می نماید که فرد از هرچیزی که نیازهای او را برآورده می سازد حفاظت کند. دین مبین اسلام نیز توجه خاصی به حقوق حیوانات داشته است.

در کتاب حقوق حیوانات در آیات و روایات نگارنده ، با نگاهی جامع و کامل فقهی _حقوقی به حقوق سلبی و ایجابی حیوانات از نظر گاه دین و شریعت اسلام پرداخته، و از گذرگاه دین و منابع و مصادر فقهی کوشیده است اهم مباحث مطرح در حوزه حقوق حیوانات را مورد بررسی و تتبع قرار دهد.

این اثرکه تحت نظر حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی طباطبائی نگاشته شده به عنوان اولین اثر از مجموعه ی فقه محیط زیست در مؤسسه فرهنگی هنری فقه پویان بحرالعلوم شناخته میشود. متن اصلی کتاب در چهار بخش با فصلهای متعدد فهرست نگاری گردیده است.

بخش اول با عنوان کلیات در چهار فصل تنظیم شده که با تقسیم حیوانات به اهلی و غیر اهلی و مباحث مرتبط با آن به بررسی حقوق حیوانات از نظر اخلاقی و فقهی میپردازد.

در بخش دوم و سوم که به ترتیب در هفت و سه فصل تنظیم شده مباحث کلیدی و اصلی حقوق ایجابی (بایدها) و حقوق سلبی (نبایدها) حقوق حیوانات مدنظر نگارنده بوده است.

نویسنده بخش چهارم و پایانی کتاب را به بیان سوالات و شبهات پیرامون نگهداری حیوانات اختصاص داده و در نهایت با نتیجه ای مفید و کوتاه و آوردن فهرست منابع و مآخذ مورد استفاده خود، کتاب را به پایان می برد.

میتوان گفت که این اثر برجسته می تواند مبنای تدوین بسیاری از قوانین و مباحث حقوقی در حوزه حقوق حیوانات و مورد استفاده برای عموم علاقه مندان به نگهداری از حیوانات واقع گردد.

پیغام شما