بالا
صفحه اصلی > کتاب > کتاب حقوق حیوانات در آیات و روایات

کتاب حقوق حیوانات در آیات و روایات

کتاب حقوق حیوانات در آیات و روایات

در کتاب حقوق حیوانات در آیات و روایات با توجه به روایات و منابع فقهی،کتاب حقوق حیوانات در آیات و روایات اولین اثر در مجموعه ” فقه محیط زیست” می باشد.

یکی از مهم ترین رسالت های مؤسسه تحقیقاتی علامه بحرالعلوم رحمه الله تدوین دانشنامه های موضوعی فقهی است که کتاب حاضر و مانند آن می تواند بستر لازم را برای تدوین ” دانشنامه فقه محیط زیست” فراهم آورد. برخی از آثار بعدی این مجموعه عبارتند از: ” آب در فقه اسلامی”، ” هوا در فقه اسلامی”، ” گیاه در فقه اسلامی” و….

امید است دانش پژوهان محترم با نظرات گرانقدرشان بر غنای هرچه بیشتر این مجموعه بیافزایند.

نگاهی جامع به حقوق سلبی و ایجابی حیوانات، صورت گرفته است به طوری که با توجه به نیاز مخاطب، که هدف ترویج حقوق حیوانات در میان اقشار جامعه و مراکز مربوطه نیز بوده، سعی بر اجتناب از مباحث تخصصی و استدلالی جدی بوده است.کتاب حقوق حیوانات در آیات و روایات می تواند مبنای تدوین بسیاری از قوانین و مباحث حقوقی باشدکه در حال حاضر جامعه اسلامی و سازمان حفاظت از محیط زیست نیازمند آن است.

پیغام شما