بالا
صفحه اصلی > اخبار > جلسه سید مهدی طباطبایی با رایزن فرهنگی سفارت فرانسه در تهران

جلسه سید مهدی طباطبایی با رایزن فرهنگی سفارت فرانسه در تهران

جلسه سید مهدی طباطبایی با رایزن فرهنگی سفارت فرانسه در تهران

جلسه سید مهدی طباطبایی مدیر مسئول موسسه بحرالعلوم  با رایزن فرهنگی سفارت فرانسه در تهران

همه چیز از آنجا شروع شد که هیئت امنای موسسه منصوب کردند رویکرد موسسه به سمت بیرون و خارج از کشور باشد و تلاش شود
فرهنگ و اندیشه اجتماعی اسلام در موضوعات منصوب موسسه به زبان های مختلف به جهانیان عرضه شود.از این سوی مکاتباتی را با سفارت های مختلف داشتیم و موفق شدیم با رایزنهای فرهنگی سوئد و هلند  جلساتی داشته باشیم.

روز ۱۲ مارس، جلسه دیدار با رایزن فرهنگی سفارت فرانسه آقای جمال بود.دراین جلسه سید مهدی طباطبایی شمه ای از اهداف و برنامه ای موسسه در عرصه محیط زیست ، معلولین ،کودکان و خانواده تشریح کرد آثار موسسه را در اختیار آقای جمال قرار داده ،سپس آقای جمال به بیان برنامه ای فرهنگی سفارت فرانسه پرداخت.

وی خاطرنشان کرد محیط زیست و آب از اولویت های فرهنگی سفارت فرانسه می باشد و در ضمن برخی برنامه های زیست محیطی کشور فرانسه را تشریح کرد. در زمینه معلولین و کودکان نیز ابزاز کرد هر گونه طرح و برنامه که موسسه ارائه کند مورد حمایت قرار گیرد.در ضمن دعود کردند جلسه را جهت بازدید از انجمن ایران شناسی فرانسه که ریاست آن را آقای جمال برعهد دارد بازدید صورت گیرد. این جلسه حدود ۲ ساعت به طول انجامید و ریشه و بستری برای ارائه برنامه های فرهنگی موسسه به فرانسه حاصل گردید.

پیغام شما